EU Favoriserer Enhetlige Europeiske Gambling-lover

Europaparlamentet møttes denne uken for å diskutere Creutzmann-rapporten om online gambling i EU. Representanter for online gambling-operatører var tilstede under diskusjonene.

Jurgen Creutzmann er medlem av Europaparlamentet (MEP) som utarbeidet en rapport om tilstanden i online gambling i den Europeiske Unionen og anbefalte EU å adoptere en enkelt samling av aksepterte forbrukerbekyttende lover relatert til online gambling.

Creutzmann-rapporten oppfordrer EU til å gi direktiver til de enkelte medlemsstatene som vil gi den et rammeverk for hvordan lovfeste og regulere online gambling. Rapporten etterlyser også obligatorisk sammarbeid mellom de ulike nasjonale online gambling-regulatorene under tilsyn av Europakommisjonen (EC).

Rapporten anbefaler at Europakommisjonen konsekvent følger medlemsstater hvis nasjonale online gambling-regler er i strid med ulike EU-lover.

Rapporten vektlegger i tillegg behovet for en enhetlig lisenssøknad for alle medlemsstater for å unngå duplikasjoner av ulike verifieringsprosesser av en medlemsstat.

Europaparlamentets aksept av denne rapporten har ført til mange spørsmål angående konsekvensen av EUs ståsted med hensyn til online gambling. Hittil har EU vært ubøyelige om å opprettholde status quo ved å la de enkelte medlemsstatene forme deres egne lover og foreskrifter med hensyn til online gambling.

Remote Gambling Association (RGA) har tatt godt i mot rapportens ambefalinger. Clive Hawkswood, RGAs administrerende direktør sa: "De ønsker nå å regulere i stedet for å forby og de presser kommisjonen til å handle mot medlemsstatene, som uberettiget begrenser tilgangen til gambling-markeder... det har funnet sted et kjærkomment fremskritt i forståelsen av den lisensierte gamblingsektoren av mange MEPs og anerkjennelse av den viktige ekonomiske rollen den spiller i å stimulere vekst og innovasjon".

Del med vennene dine

Toppliste Casinoer

Bonus € Besøk
3000kr Få Bonus!
2000kr Få Bonus!
10 000kr Få Bonus!
100€ Få Bonus!
2000kr Få Bonus!
Internettcasino.org - One-stop portal for all online casino-informasjon
Copyright 2011 internettcasino.org - All Rights Reserved.